Kontejneri
za vulkanizaciju pneumatika pod pritiskomKontejner je sklop koji se montira na presu za vulkanizaciju pneumatika i služi kao neka vrsta kućišta u koja se postavljaju segmentni kalupi za vulkanizaciju.

Kontejner predstavlja opremu pod pritiskom i kao takav je dizajniran i proizveden u skladu sa Evropskom direktivom 2014/68/EU za opremu pod pritiskom.