Sistem upravljanja kvalitetomD-Company dosledno poštuje i stalno unapređuje Integrisani Sistem Menadžmenta kvalitetom (IMS) čiji su sastavni delovi:
SRPS ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom (sertifikacija 2007)
SRPS ISO 14001:2015 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (sertifikacija 2016)
SRPS OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (sertifikacija 2016)
DIN EN ISO 3834-2:2008 Zahtevi kvaliteta kod zavarivanja topljenjem metalnih delova (sertifikacija 2017)

Dokumente možete preuzeti ovde.

Politika kvaliteta kompanije D-Company je usmerena ka proizvodnji proizvoda takvog kvaliteta koji će zadovoljiti zahteve i očekivanja kupaca i istovremeno biti na višem nivou kvaliteta od proizvoda drugih konkurenata.

Za menadžerski tim i sve zaposlene u kompaniji D-Company, izrada proizvoda koji ispunjavaju zahteve kupaca i osiguravaju zadovoljstvo istih predstavljaju prioritet broj jedan i trajni zadatak.

Stručnost i sticanje novih znanja su osnovna pokretačka snaga razvoja, a racionalna potrošnja resursa - imperativ.